تبلیغات
جویندگان دانش - اخرین نگارش سیستم های دانش آموزی

همکاران محترم معاون اجرایی : آخرین نگارش سیستم های دانش آموزی تا مورخه 25 آذر به شرح ذیل می باشد که فایل دانلود  نگارش ها را می گذارم

توصیفی (ابتدایی ) نگارش  6.8

راهنــمــایی  :  نگــارش  4.9.4

 دانا ( متوسطه )  نگارش  11.1
طبقه بندی: برنامه راهنمایی،

تاریخ : دوشنبه 25 آذر 1392 | 09:55 بعد از ظهر | نویسنده : مهدی رباطی | نظرات