تبلیغات

بیش از 200 نوع از كلید های میانبر در ویندوز XP

Esc  لغو عملیات در حال انجام.
F1
راهنما
.
F2
در حالت عادی تغییر نام آیتم (های) انتخاب شده . در برنامه های قدیمی تر (معمولا تحت داس)ذخیره فایل جاری
.
F3
جستجو
.
F4
باز كردن لیست پایین رونده
Address Bar
F5
به روز آوری
Refresh
F6
مانند كلید Tab بین اجزای مختلف پنجره جاری سوییچ می كند
.
F10
پرش به منو های اصلی یك پنجره مثل
File,Edit,View,...
F11
پنجره جاری را تمام صفحه می كند
.
PrintScreen
در ویندوز از كل صفحه نمایش یك عكس می گیرد و آن را در حافظه كلیپ بورد قرار می دهد و ما می توانیم در یك برنامه ویرایش عكس مثل Ms-Paint آن را Paste كنید
.
Tab
بین اجزای پنجره جاری سوییچ می كند
.
Space
در حالت مرورگر اینترنت اكسپلورر صفحه جاری را به پایین می برد .مثل
Page Down
BackSpace
در حالت عادی یعنی در مرور ویندوز یك مرحله به بالاتر میرود (معادل Up) و در مرورگر اینترنت اكسپلورر معادل Back است
.
Home
رفتن به اول خط در حالت ویرایش متن و رفتن به اول صفحه در حالت مرور
.
End
رفتن به آخر خط در حالت ویرایش متن و رفتن به آخر صفحه در حالت مرور
.
PageUp
در حالت مرور چه در اینترنت و چه در ویندوز و معمولا همه جا صفحه به صفحه به بالا می رود
.
PageDown
در حالت مرور چه در اینترنت و چه در ویندوز و معمولا همه جا صفحه به صفحه به پایین می رود.

Arrow تركیبات كلید Ctrl :
Ctrl+q
در بعضی از برنامه ها خروج است
.
Ctrl+w
در اكثر برنامه هایی كه چند فایل را باهم باز می كنند مثل Ms-Word, كلا Ms-Office , Adobe Photoshop ,Ms-internet Explorer, ... فایل باز شده جاری را می بندد
.
Ctrl+e
جستجو در مسیر جاری
.
Ctrl+r
تازه كردن صفحه معادل كلید F5 و
Refresh
Ctrl+y
وقتی كه یك عمل به عقب باز میگردیم (Undo) این كلید ها یك عمل به جلو می روند (Redo) البته در بعضی برنامه ها معمولا محصولات آفیس مایكروسافت اینگونه هستند
.
Ctrl+i
باز كردن قسمت علاقه مندی ها
Favorites
Ctrl+o
باز كردن فایل جدید در اكثر برنامه ها ، معادل
File>Open
Ctrl+p
پرینت گرفتن در اكثر برنامه ها
.
 Ctrl+a
انتخاب همه آیتم ها
.
Ctrl+s
 در اكثر برنامه ها ذخیره فایل جاری
.Save
Ctrl+d
در اینترنت اكسپلورر صفحه باز شده جاری را به علاقه مندی ها اضافه می كند (معادل Favorites>Add to Favorites) و در ویندوز هم آیتم (آیتم های) انتخاب شده را پاك می كند. (کمیاب آنلاین.کام
)
Ctrl+f
جستجو
.
Ctrl+h
معادل History (ابته در ویرایشگر نوت پد معادل Find / Replace است
)
Ctrl+l
در اینترنت اكسپلورر معادل File>Open است
.
Ctrl+z
بازگشت به آخرین عملیات انجام شده
.Undo
Ctrl+x
انتقال (برش) آیتم مورد نظر در حافظه کلیپبورد
Cut.
Ctrl+c
کپی آیتم مورد نظر در حافظه کلیپبورد
.Copy
Ctrl+v
فراخوانی آیتم مورد نظر از حافظه کلیپبورد
.Past
Ctrl+b
پنجره سازماندهی علاقه مندیها (Organize Favorites) را باز می كند
.
Ctrl+n
در اینترنت اكسپلورر (تقریبا تمامی مرورگرها) یك پنجره جدید باز می كند
.
Ctrl+F1
در اكثر برنامه ها ی مختلف راهنمای برنامه را باز می كند
.
Ctrl+F4
باز كردن لیست پایین رونده Address Bar در مرورگر اینترنت اكسپلورر و مرورگر ویندوز
.
Ctrl+F10
باز كردن منو های بالای پنجره برنامه ها مثل
File,Edit,....
Ctrl+BackSpace
موقع ویرایش متن همان كار BackSpace را انجام می دهد با این تفاوت كه به جای پاك كردن كاراكتر به كاراكتر كلمه به كلمه پاك می كند
.
Ctrl+5
معادل Select All در اکثر ویرایشگر های متنی
.
Ctrl+Home
درحالت ویرایش مكان نما را به اول صفحه انتقال می دهد
.
Ctrl+End
درحالت ویرایش مكان نما را به آخر صفحه انتقال می دهد
.
Ctrl+Insert
كپی آیتم(های) انتخاب شده در حافظه كلیپ بورد(Copy).

Arrow تركیبات كلید Alt :
Alt+A
باز كردن منوی علاقه مندی ها و قرار گرفتن بر روی
Add to Favorites
Alt+D
انتقال مكان نما به
Address Bar
Alt+F4
بستن پنجره جاری
.
Alt+Space Bar
معادل راست كلیك بر روی نوار عنوان پنجره جاری
.
Alt+Esc
پیمایش بین پنجره های باز جاری
.
Alt+Tab
سوییچ كردن بین پنجره های باز جاری
.
Alt+BackSpace
در بعضی از ویرایشگرها معادل Undo عمل می كند (معمولا ویرایشگرهای قدیمی و تحت داس
)
Alt+Home
در مرورگر اینترنت اكسپلورر به صفحه خانگی پرش می كند
.
Alt+Right Arrow
معادل Forward در مرورگر ویندوز
.
Alt+Left Arrow
معادل Back در مرور گر ویندوز
.
Alt+Number
تركیب كلید Alt به همراه زدن یك عدد از قسمت سمت راست صفحه كلید در حالت ویرایش یك كاراكتر معادل كد اسكی عدد وارد شده نمایش می دهد . مثلا اگر Alt را نگه داشته و 789 را وارد كنیم پس از رها كردن كلید Alt این كاراكتر نمایش داده می شود
: § .
Alt+Enter
متعلقات (Properties) آیتم(های) انتخاب شده را نمایش می دهد
.
Alt+PrintScreen
از پنجره جاری یك عكس تهیه می كند و به حافظه كلیپ بورد انتقال می دهد.

Arrow تركیبات كلید Shift :
Shift+F10
معادل راست كلیك
.
Shift+Del
پاك كردن كامل آیتم (های) انتخاب شده .یعنی بدون این كه به سطل بازیافت انتقال یابد پاك می شود
.
Shift+tab
وارونه كاری كه Tab انجام می دهد
.
Shift+Insert
فراخوانی اطلاعات از حافظه كلیپبورد (Paste)

Arrow تركیبات WinKey :
خود WinKey باز شدن منوی Start در ویندوز
.
WinKey+E
باز كردن My Computer در حالت
Folders.
WinKey+R
باز كردن پنجره
Run.
WinKey+U
باز كردن پنجره
Utility Manager.
WinKey+D
نمایش دسكتاپ معادل
Show Desktop
WinKey+F
جستجو
.
WinKey+Ctrl+F
جستجوی یك كامپیوتر در شبكه
.
WinKey+L
قفل كردن كامپیوتر .یا رفتن به حالت
Swich User
WinKey+M
تمامی پنجره های باز را Minimize می كند
.
WinKey+Shift+M
تمامی پنجره های Minimize شده را Restore می كند.

گردآوری و تدوین  : مهدی رباطی