تبلیغات

روش ساخت آی دی یا ایمیل در یاهو

چگونه آی دی یا همان صندوق پست الکترونیک ـ ایمیل ـ دریاهو داشته باشیم ؟ و چگونه فقط با ایمیل مان در یاهو چت کنیم .

ابتدا در صفحه اصلی یاهو برروی Sign Up کلیک نمایید .

اما پیش از آن بهتر است با آنچه که یاهو میخواهد پیش از افتتاح صندوق پستی در باره ما بداند بیشتر آشنا شویم و با آمادگی قبلی اقدام به این کار نماییم :

 2 -Tell us about yourself

در باره خودتان بگویید

3 -My Name
First name
Last name

نام من : در این قسمت نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید ، میتوانید نامی مستعار برگزیند، اما چون در نامه هایی که به دوستانتان خواهید نوشت این نام خواهد آمد ، بهتر است نامی شخصی و محترمانه انتخاب شود

4 -Gender

جنسیت : با کلیک روی چهار گوش آبی رنگ یکی از دو حالت مذکر Male یا مونث Female را انتخاب و کلیک نمایید

5 -Birthday

تاریخ تولد : در قسمت ماه Month با کلیک روی چهارگوش آبی رنگ یکی از ماهها را انتخاب و کلیک نمایید . در خانه روز Day یکی از روز های ماه را وارد نمایید و در قسمت سال Year باید مطابق سال میلادی سال تولد خود را بنویسید و بهتر است سال تولدی بزرگتر از هجده سال را برگزینید

6 -I live in

جایی که زندگی میکنم : البته یاهو کشور شما را تشخیص می دهد ، اما اگر در جای دیگری زندگی میکنید ، میتوانید آنرا عوض نمایید

7 -Postal Code

کد پستی : کد پستی پنج رقمی را وارد کنید

 

 

 

 

 

 

 

8 -Select an ID and password

آی دی و رمز عبور بر گزینید

9 -Yahoo! ID and Email

آی دی و ایمیل یاهو : می توانید کلمه یا عبارتی متشکل از حروف انگلیسی و یا حروف همراه اعداد و علامت آندرلاین و یک دات « ‌. » و به شرطی که این عبارت با حرف شروع شود ، انتخاب کنید . تعداد حروف انتخابی حداقل چهار و حداکثر 32 باید باشد . کلمات طولانی تر یا دور از ذهن فورا انتخاب میشوند . با کلیک روی علامت Check متوجه میشوید که آی دی شما پذیرفته شده یا خیر و در این صورت میتوانید یکی از چند آی دی پیشنهادی یاهو را برگزینید . همچنین با کلیک روی چهارگوش آبی رنگ می توانید یکی از ایمیل های جدید یاهو ymail.com یا rocketmail.com که امکان پذیرش آی دی کوتاه و زیبا تر در آنها بیشتر است را برگزینید . با طی این مرحله شما دارای ایمیلی مانند این example@yahoo.com خواهید شد که با آن می توانید برای دوستانتان نامه بفرستید و یا چت کنید و در آن example همان آی دی انتخابی شماست .

10 -Password

رمز عبور : در انتخاب رمز عبور چند نکته را مد نظر داشته باشید : کلمه یا عبارت انتخابی باید دارای شش الی 32 حرف باشد ، فاصله ای بین حروف نباشد، از نام و آی دی تان استفاده نکنید ، رمز عبور نسبت به بزرگی و کوچکی حروف انگلیسی حساس است و اگر از شکل بزرگ حروف استفاده کردید آنرا بیاد داشته باشید ، کامپیوترتان درحالت انگلیسی نویسی باشد . برای آنکه رمز ی قوی و قابل اطمینان داشته باشید از ترکیبی از حروف و اعداد و علایم و بزرگ و کوچک بودن حروف بهره برید پیشنهاد می کنم عبارتی که از یاد نمی برید مانند سردرگم را انتخاب ولی آنرا به انگلیسی sardargom بنویسید و بکار برید . یاهو همینجا ایمنی و استحکام رمز عبور را نشان تان خواهد داد .

11 -Re-type Password

دوباره رمز عبور را وارد نمایید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 -In case you forget your ID or password

چنانچه آی دی یا رمز عبورتان از فراموش کردید

13 -Alternate Email

ایمیل دیگر : می توانید در صورت تمایل و در صورتی که ایمیل دیگری دارید در اینجا آنرا بنویسید تا در هنگام فراموشی ، آی دی یا رمز عبورتان به این آدرس پست شود

14 -Security Question

پرسش امنیتی : یکی از پرسش ها انتخاب کنید. پرسشها بترتیب نام موسیقدان محبوبتان ، نام آموزگار محبوبتان ، نام دوست دوران کودکی ، نام زایشگاه تان ، شماره پرواز ، محله دوران کودکی ، کتاب مورد علاقه تان ، نویسنده محبوبتان ، محل گذران تابستانها در کودکیتان می باشند

15 -Your Answer

پاسخ شما : جوابی دلخواه به پرسش انتخابی تان بدهید ، پاسخ باید به انگلیسی و حداقل دارای چهار حرف باشد و سعی کنید پاسخی بدهید که هرگز آنرا از یاد نخواهید برد تا در صورتی که آی دی یا رمز خود را فراموش کردید با این پاسخ دوباره آن را بدست آورید .

 

 

 

 

 

 

16 -Type the code shown

کد نشان داده شده را وارد کنید

17 -

با کلیک روی این نشانه میتوانید کد دیگری را برای وارد کردن بگزینید

18 -Do you agree

با کلیک روی خانه خالی چهار گوش موافقت خود را با شرایط یاهو اعلام نمایید

 

 

و سپس روی حسابم را ایجاد کن Creat My Account برای خاتمه کار کلیک نمایید . سپس یاهو به شما تبریک می گوید و دعوت میکند تا وارد صندوق پستی خودتان بشوید ، شما میتوانید به میل کلاسیک یا جدید بروید در صندوق پستی جدید یاهو New Yahoo! Mail بدون داشتن مسنجر می توانید چت نمایید .

 

 

 

 

 

در پایان برای نوشتن ایمیل یا نامه الکترونیکی و چت نمودن ازمثلث کوچک کنار قسمت  19 - new می توانید وارد شوید و ابتدا آدرس ایمیل گیرنده را در قسمت  20 – to   وارد نمائید . در قسمت 21 -                      و  22 -  subjject  ( موضوع نامه ) ضروری نیست چیزی بنویسید و در پائین جدول مطلب مورد نظر خود را تایپ نمائید .

در پایان جهت ارسال مطلب تایپ شده گزینه  send  را انتخاب نمائید و منتظر باشید تا رایانه پیامی مبنی بر ارسال موفق ایمیل به شما بدهد .

25 -                                                                   یعنی نامه ( ایمیل ) شما ارسال گردید .

ورود شما را به دنیای بزرگ نامه های الکترونیکی خوش آمد می گویم .

مهـدی  رباطی